Info

Więcej informacji na temat wysiedleń ludności litewskiej z północno – wschodnich ziem Polski w latach 1941 – 1944 znajdą Państwo na stronach:

 1. Marek Sidor, Wysiedlenia ludności litewskiej z Suwalszczyzny w latach 1941, 1945-1949, ich przebieg i konsekwencje.
 2. http://pogranicze.sejny.pl/ii_wojna_swiatowa,787-1,9817.html
 3. Witold Jemielity, Parafie polsko-litewskie na Suwalszczyźnie w latach 1919-1939, Studia Ełckie 8, 123-151
  2006.
 4. http://pogranicze.sejny.pl/przesiedlenie_staroobrzedowcow_z_suwalszczyzny_na_litwe_w_1941_roku,101-1,14342.html#_edn1
 5. A.L. Arbušauskaitė: Gyventojų mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos pagal 1941 metų sausio dienos sutartį. Klaipėda 2003.
 6. Jerzy Tomaszewski: Ojczyzna nie tylko Polaków: mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 7. Krzysztof Tarka: Litwini w Polsce po drugiej wojnie światowej (liczebność i rozmieszczenie). W: Lech M. Nijakowski (red.): Litwini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013.
 8. Krzysztof Tarka: Litwini w Polsce po drugiej wojnie światowej (liczebność i rozmieszczenie). W: Lech M. Nijakowski (red.): Litwini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, seria: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.
 9. Dylematy wielokulturowości, red. Wojciech Kalaga, Kraków 2004.
 10. Czesław Miłosz, Szukanie ojczyzny, Kraków 1992.
 11. A. Zawada, W poszukiwaniu ojczyzny, „Odra”, 2004, nr 10.
 12. Buchowski Krzysztof „Sejneńska Mała Ojczyzna” w Gryfita nr 2/1996.
 13. Budecki Zdzisław ”Stosunki polsko – litewskie po Wojnie Światowej 1918 – 1928”, W-wa 1928. (KS nr 6035, p. starodruki)
 14. Burauskaite Onute „Suvalku krasto lietuviu tremimas”, Puńsk 1997.