Wywiady

Monika Janczulewicz (z domu Macianis)

Urodzona w roku 1927
na Sejneńszczyźnie.

W 1941 roku wyjechała na Litwę.

Do Polski wróciła w 1944 r.

Anna Gilis (z domu Macianis)

Urodzona w roku 1930
na Sejneńszczyźnie

W 1941 roku wyjechała na Litwę.

Do Polski wróciła ok. 1946 r.

 

Weronika Wołukanis (z domu Chmielewska)

Urodzona w roku 1928
na Sejneńszczyźnie.

W 1941 roku wyjechała na Litwę.

Do Polski wróciła w 1946 r.

 

Aldona Chmielewska (z domu Krywanis)

Urodzona w roku 1931
na Sejneńszczyźnie.

W 1941 roku wyjechała na Litwę.

Do Polski wróciła w 1944 r.

 

Olgierd Skrypko

Urodzony w roku 1925
na Sejneńszczyźnie.

W 1941 roku wyjechał na Litwę.

Do Polski wrócił w 1946 r.

Emilia Żukowska (z domu Wojlanis)

Urodzona w roku 1942 w miejscowości Gudinė (Litwa).

Do Polski wróciła w 1944 r.

 

Józef Krywanis

Urodzony w roku 1933 na Sejneńszczyźnie.

W 1941 roku wyjechał na Litwę.

Do Polski wrócił w 1944 r.

 

Czesław Ogórkis

Urodzony w roku 1932 na Sejneńszczyźnie.

W 1941 roku wyjechał na Litwę.

Do Polski wrócił w 1944 r.

 

Józef Andrzej Światłowski

Urodzony w roku 1934 na Sejneńszczyźnie.

W 1941 roku wyjechał na Litwę.

Do Polski wrócił w 1944 r.

 

Juozas Gediminas Newulis

Urodzony w roku 1948 na Litwie.

Syn wysiedleńca z Burbiszek.

Do Polski wrócił w 1959 r.

 

 

Olgierd Skrypko

Urodzony w roku 1941 na Sejneńszczyźnie.

W 1941 roku wyjechał na Litwę.

Do Polski wrócił w 1945 r.