Opowieść

Opowieść

„Każdy z nas ma swoją historię życia, wewnętrzne opowiadanie - którego ciągłość, sens jest naszym życiem. Można powiedzieć, że każdy z nas konstruuje i przeżywa swoje ‘opowiadanie’, a to opowiadanie jest naszą tożsamością. (…)

Każdy z nas jest opowiadaniem, które cały czas nieświadomie piszemy - piszemy naszym postrzeganiem, uczuciami, myślami i działaniem; i, co nie jest bynajmniej błahe, naszymi rozmowami, przekazywaniem innym tego opowiadania.

Biologicznie, fizjologicznie nie różnimy się tak bardzo jeden od drugiego. Jako ‘opowiadanie’, historia - każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Aby być sobą, musimy mieć siebie - posiadać historię swojego życia, a jeśli trzeba, posiąść ją od nowa.

Musimy ‘pamiętać’ siebie, pamiętać swoje wewnętrzne przedstawienie, opowiadanie. Człowiek musi mieć takie opowiadanie, bezustannie opowiadaną samemu sobie historię, by być sobą, by posiadać tożsamość”.

O. Sacks,

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego